Post Image

Nie je náhoda, že väčšina úspešných spoločností využíva sociálne siete na propagáciu svojich služieb a produktov. Dôvod je jednoduchý – sociálne siete sú jedným z najefektívnejších spôsobov na zviditeľnenie sa a komunikáciu s novými zákazníkmi. My Vám dávame rady, ako ich využiť vo svoj prospech.

  1. Zvyšujú povedomie o vašej spoločnosti

Za predpokladu, že je dodávaná služba, komunikácia a práca s dátami profesionálna, dá sa prostredníctvom sociálnych sietí značne zvýšiť povedomie o značke, obrat aj výrazne rozšíriť zákaznícku základňu. Spôsob komunikácie firiem a súkromných spoločností sa tak prostredníctvom sociálnych sietí môže výrazne zmeniť. Marketing na sociálnych sieťach vám pomôže zvýšiť návštevnosť webových stránok, budovať konverzie, zvýšiť povedomie o vašej značke.

Marketing sociálnych sietí v sebe zahŕňa aktivity ako napríklad zverejňovanie textových alebo obrazových aktualít, videí či iného obsahu, ktorý osloví početné publikum. 

  1. Uľahčujú vaším potencionálnym zákazníkom aby vás našli

Marketing na sociálnych sieťach skrýva obrovský potenciál. Oslovíte vďaka nemu priamo množstvo potenciálnych zákazníkov. Tento nástroj môže priniesť pozoruhodný úspech vášmu biznisu.

Sociálne siete pracujú s užívateľmi v dialógu, na základe tohto dôverného dialógu je možné zoskupovať veľké objemy dát o každom z nich. Tí sa vypĺňaním svojich profilov, zdieľaním záujmov, komunikáciou a vyjadrovaním svojho názoru vyprofilovali na veľmi konkrétne definované publiká. Takto si užívatelia vytvorili svoju online identitu. Online identita je veľmi konkrétna a ďalším používaním sociálnych sietí, online vyhľadávačov a online aplikácií sa ďalej vyvíja a ‚rastie‘ spolu s užívateľom. Takto aktuálne a dobre spracované informácie o užívateľoch sú veľmi cenné pre všetky súkromné spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť. Takto súkromné spoločnosti dokážu prostredníctvom správne spracovaného obsahu či obchodnej ponuky osloviť užívateľa , ktorý má o obsah a tematiku, službu či produkt naozaj prejaví záujem.

  1. Dávajú reálny feedback

Tradičné média totiž fungujú na základe monologického prenosového modelu (Jeden zdroj – mnoho prijímačov/užívateľov/čitateľov) a sociálne médiá fungujú na základe dialógového prenosového systému (Zdroje sú zároveň aj prijímače). Firmy viac komunikujú so svojimi potenciálnymi zákazníkmi a vytvárajú tak svoju online identitu spoločnosti, s ktorou sa užívateľ môže stotožniť.

  1. Vytvárajú nové obchodné príležitosti

Správne zadefinovaným marketingovým obsahom je možné osloviť nielen svoju základňu potencionálnych zákazníkov ale aj ju rozšíriť. 

  1. Predstavujú finančne efektívne reklamné prostriedky

Sociálne siete majú svoje možnosti, ktorými môžeme docieliť požadovaný cieľ marketingovej aktivity za minimálne náklady.

  • Facebook – Sociálna sieť s najväčším počtom aktívnych užívateľov (viac ako 2 miliardy), veľmi presným profilom svojich užívateľov a vďaka tomu aj veľmi presnými možnosťami cielenia reklamy na svojich užívateľov.  Facebook reklamy majú množstvo formátov( Obrázková reklama, video reklama, personalizované zobrazovanie kolekcií vášho produktového katalógu, Karuselová reklama – do 10 obrázkov alebo videí s individuálnymi linkami, Slideshow– pohyblivá prezentácia, Instat Experience-reklama optimalizovaná pre mobilné zariadenia s možnosťou interaktívneho fullscreen zobrazenia, Lead Generation Ads – Pomáhajú zbierať informácie od ľudí, ktorý sa zaujímajú o váš biznis, Ponuky/offers– Spôsob ako zdieľať s používateľmi vaše zľavy, Boost príspevkov, Event responses Ads– Promovanie udalostí a záujem o udalosť,  Page likes reklamy.
  • Facebook Messenger – je online aplikácia, ktorá najprv bola súčasťou Facebooku. Z praktických dôvodov bola ale od facebooku oddelená vo forme aplikácie, ktorú aktívne používa až 1,3 miliardy používateľov. Do FB messengeru sa dá taktiež umiestniť reklama a to konkrétne medzi prijaté správy. Z rôznych formátov kampaní sa dá vyberať na základe účelu, ktorý majú plniť a sú podobné tým z Facebooku. Messenger kampane sa dobre osvedčili napríklad na podporu inštalácií nových online aplikácií, ale aj na budovanie povedomia o značke, či ako komunikačný booster.
  • Instagram– Sociálna sieť, ktorá sa úzko zamerala na tvorbu a zdieľanie obrázkov alebo videí svojich užívateľov. Instagram je veľmi dynamické sociálne médium s veľmi presne zadefinovaných rozdelením a kategorizáciou svojho obsahu pomocou tzv. hashtagov.  Tvorba a šírenie vášho vizuálneho obsahu je veľmi jednoduché a rýchle a nie je ohraničené obmedzeným dosahu vašich príspevkov tak ako je to v prípade Facebooku. Vďaka týmto vlastnostiam si získala za relatívne krátke obdobie viac ako miliardu aktívnych užívateľov. Instagram bol odkúpený spoločnosťou Facebook a patrí tak do jej portfólia. Jeho reklamné formáty tvoria reklamné príspevky vo feede (foto-formát, video-formát) , karuselové reklamy, a mimoriadne efektívne reklamy v instagramových stories (fotky a video-formát) . 
  • Youtube – Druhá najväčšia sociálna sieť s počtom aktívnych používateľov blížiacim sa k dvom miliardám.  Je dobré spomenúť, že reklamné video formáty sú skvelým nástrojom na zvyšovanie povedomia o značke a video formát reklamy v online prostredí má pred sebou ešte mnoho úspechov.

Romana Kopecká – Social Media Specialist