TZB obnova branding

Vytvárame zážitky, ktoré si budete pamätať.

tzbobnova

Váš teambuilding vystaviame od základov – priestory, ubytovanie, občerstvenie,
program a teambuildingové aktivity. Okrem zábavy a nezabudnuteľných zážitkov si
vaši zamestnanci odnesú cenné soft skills a zručnosti, ktoré vašej firme pomôžu rásť
a prosperovať.

Ďalšia ponuka služieb