charitatívny beh...
ZEBRA night run

ZEBRA night run

Projekt je organizovaný v mestách Martin a Turčianske Teplice. Víziou nočného behu ZEBRA je podporovať z vyzbieranej finančnej čiastky zo štartovného detské domovy, sociálne zariadenia, jednotlivcov a rodiny zo soc. slabších pomerov.

Prvý ročník zožal úspechy, čo bolo možné vidieť aj na početnej účasti. Vyzbieranú finančnú čiastku sme venovali do nadácie Dobrého anjela. Táto čiastka bola rozdelená medzi rodiny, ktorým tieto peniažky pomohli.

Podujatie taktiež dbá na elimináciu tvorby jednorazového odpadu.  

Cieľom night runu na rok 2020

je podporiť vyzbieranou sumou Centrum pre deti a rodiny v Martine. Zariadenie je zriadené na účel vykonávania opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu. Centrum vykonáva opatrenia pobytovou formou, ambulantnou formou a terénnou formou. Vykonávame pobytové opatrenia pre dieťa a plnoletú fyzickú osobu, ktorou je mladý dospelý, po ukončení pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti dieťaťa.

 

Koho podporíme v roku 2020 ?

Vyzbierané finančné prostriedky z behu by sme použili na zakúpenie elektroniky pre deti na samostatne usporiadaných skupinách: počítač s príslušenstvom al. notebook, tlačiareň (využitie pri plnení školských povinností detí) rádiomagnetofón, hudobné nástroje (využitie pri počúvaní relaxačnej hudby na uvoľnenie napätia detí, počas muzikoterapie ako aj spoločenských aktivitách detí).

Zaujal vás charakter projektu ? Staňte sa partnerom podujatia a podporte tak samotný cieľ projektu. Kontaktujte nás na lettrich@zebrastudio.sk.

Spolupráca môže prebiehať spôsobom dobročinnosti, materiálnej pomoci,…

 

Spolupráca v roku 2019

Ďalšia ponuka služieb
plagáty, letáky, brožúry, vizitky, nálepky...
Tlačiareň